حرف‌های بی‌مخاطب

موسيقی بد است!

مقدمه:امروز چون خیلی حس نوشتن دارم و خیلی مطلب هم برای گفتن دو سه چهار پنج تا متن می نویسم اما جدا گانه.پس بخوانید لطفا:
من در حال حاضر طرفدار این جمله هستم که هر موسیقی ای را همه نباید گوش کنند.الان احتمالا می گویید ای بابا تو هم؟!اما باور کنید جدی می گویمخطر دارد هم مالی هم جانی.چند روز پیش توی ماشین اسکوتر گذاشته بودم.البته قبلا هم می گذاشتم ولی آن روز سرحال هم بودم و خوابم هم نمی آمد برای همین ناگهان با ریتم آهنگ پا را تا ته روی پدال فشار دادم و به شدت سرعت گرفتم و شانس آوردم که اتفاقی نیافتاد.برای این است که می گویم.من اصولا آدمی نیستم که بیست و چهار ساعت از این آهنگها گوش کنم یا عاشق این آهنگ ها باشم و نکته قضیه هم همین جاست!من که تقریبا آدم مطیع قانون و آرامی هستم و کلا علاقه اصلیم آهنگ های آرام است.اگر این آهنگ بسر من این بلا را می آورد پس با بقیه چکار می کند؟!البته من قبول دارم که در زمینه سرعت مجاز اصلا و ابدا تابع قانون نیستم اما وسط شهر صد و بیست تا پر نمی کنم!ولی این آهنگ ها آدم را از خود بیخود می کند!شاید هم من جنبه ندارم و منتظر بهانه ای برای سریع رفتنم و این قضیه را به گردن آهنگ می اندازم.چون امروز فقط همین نوار توی ماشین بود!(بر خلاف روزهای دیگر که نوارهای مورد علاقه ام را می گذارم)به قول برادرم وقتی جنبه نداری آهنگ گوش نده.اما از من می شنوید از این آهنگ ها حداقل موقع رانندگی گوش ندهید و اصلا تند نروید!(نقل از نصیحت پدری به فرزندش که دست کمی از روبنس بارچلو* نداشت!)
*دیدم مد شده همه دیگر می گویند شوماخر گفتم برای سنت شکنی هم که شده یکی دیگر را نام ببرم.خلاصه آنهایی که نمی دانند بدانند که این آقا راننده دوم فراری است!

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٢٦
comment نظرات ()