حرف‌های بی‌مخاطب

تمدن

يک چيزی بگ.يم خيلی کوتاه در جواب همه آنهايی که فکر می کنند اگر هر کشوری مثلا آمريکا به ايران حمله کند اوضاع يک دفعه گل و بلبل می شود:
دوست من تمدن يک شی وارداتی نيست که آن را بخری . بعد ادعای متمدن بودن بکنی.تمدن حتی به داشتن ماشين و کارخانه و لباس خوب و تلويزيون و موبايل و ... نيست.اینها همه مظاهر تمدن هستند اما هیچ یک تمدن و تمدن ساز نیستند.تمدن اين است که خلاقیت داشته باشی.تولید کننده باشی. نه اينکه صرفا يک مصرف کننده مظاهر تمدنباشی.
تمدن مستقیما به طرز فکر تو وابسته است نه به ماشين زير پايت و نه به مارک گوشی تلفن همراهت.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٢
comment نظرات ()