حرف‌های بی‌مخاطب

اين حقايق ساده ی لعنتی...

حقایق اصیل و ناب ساده اند. بیش از حد ساده. این قدر که اکثر اوقات از فرط سادگی نادیده گرفته می شوند. حقایق اصیل و ناب در عین سادگی عمیق هم هستند. و اصولا به خاطر همین ساختار ساده و عمیقشان است که اصیلند و ناب. و علاوه بر همه ی اینها، به خاطر این جمع نقیضینشان به شدت زیبا و قابل تحسینند. تنها اشکالشان همان است که گفتم: ساده اند. این قدر ساده که معمولا گم می شوند...گم شده اند...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۸/٥
comment نظرات ()

دو بچه کافی نيست...

دو بچه کافی است؟ رییس جمهور که این طور فکر نمی کند...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۸/٢
comment نظرات ()

 

آرام باش، توکل کن، تفکر نما. سپس آستین ها را بالا بزن. آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده اند.

                                                                                         امام علی (ع)

...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢٩
comment نظرات ()

 

بین محرک و واکنش شکاف یا فضایی وجود دارد. و چگونگی استفاده از این فضا، میزان یشرفت و شادمانی ما را در زندگی تعیین می کند.

ما در جوهر انسان هایی نیستیم که جویای تجربه های معنوی باشیم. ما زاهدانی هستیم که با زندگی مادی سر و کار داریم.            (Teilhard Dechardin)

بر گرفته از کتاب "هفت عادت مردمان موثر" اثر استفان کاوی

کتابی که مفید یافتمش.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢٩
comment نظرات ()