حرف‌های بی‌مخاطب

washburn's paradox

اخيرا به يک قضيه خيلی جالب برخورد کردم به اسم washburn's paradox که توسط يک متخصص انسان شناسی به همين نام ارائه شده است.

قضيه از اين قرار است که «مغز انسان ها عمدتا در زمانی شکل گرفته است که يا شکار می کردند يا جمع آوری خوردنی و ...(hunter-gatherer). اما همين مغز امروزه در تدوين تئوری اعداد يا در اکتشافات ذرات بنيادين به کار گرفته می شود...»

و بعد در نهايت نتيجه گيری اين است که همان الگوهايی که انسان برای شکار يا جمع آوری خوراکی به کار می برده است امروزه در اکتشافات استفاده می شوند...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱٩
comment نظرات ()

خلقت انسان

گیرم که علت خلق انسان صرفا همان قضیه گنج مخفی بودن خداوند و باقی ماجرا باشد. اما نمی شد "آدم" در بهشت بماند و این گنج مخفی را کشف کند؟

گیرم علت هبوط آدم به زمین هم این باشد که:

 

"اگر پدر بشر و مادرش به زمین نمی آمدند، کی می توانستند متوجه فقر و ذلت و مسکنت و حاجت و قصور خود شوند؟ چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج  زندگی به روح و راحت در خطیرة القدس و جوار رب العالمین می رسیدند؟ و برای جلوه کردن اسماء حسنای خداوند، از عفو و رافت و توبه و فضل و رحمت موردی یافت می شد؟"

(تفسیر المیزان-آيات ۳۵ تا ۳۹ سوره بقره-ذيل تفسير «فتلقی آدم من ربه کلمات؛فتاب عليه»)

 

اما لزومی داشت این همه آدم الان روی زمین باشند؟ منظورم این است که چرا باید 6 میلیارد نفر انسان الان روی زمین باشند؟ اگر قرار است گوهر مخفی خداوند کشف شود که توسط من نوعی نمی شود. ده بیست نفر مثل پیامبر خلق می شد مگر بس نبود؟ فکر کنم آن بیست نفر بیشتر از من و امثال من خداوند را بشناسند. اگر هم قرار بود علم به آن دسته از صفات خدا نظیر توبه و رافت و ... حاصل شود، با خلق "آدم" حاصل شده بود. پس چه دلیلی دارد که چند ده میلیارد نفر انسان خلق شود؟ چرا این همه؟

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱۳
comment نظرات ()