حرف‌های بی‌مخاطب

 

بعضی حرفها هست که گويا فقط به همان درد می خورند که در کتاب ها بنويسند.مثل : وقت طلاست.

و چقدر حيف است که ما ملت کتابخوانی نيستيم و گرنه چقدر چيز خوب هست که فقط در کتاب های می نويسند.مثل : وقت طلاست

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/٦
comment نظرات ()

رياضت

در اينکه رياضت شرط لازم زهد است شکی نيست.اما زاهدهای گوشه نشين هنوز اين نکته را نفهميده اند که بسياری از اوقات زندگی کردن در ميان مردم خود بزرگترين رياضت است...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/۱
comment نظرات ()

 

فردا شمشير جهل  فرق علم را می شکافد...

   + امیر حسام صلواتی ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۳٠
comment نظرات ()