حرف‌های بی‌مخاطب

سختی و آسانی

می فرمايد :

بسم الله الرحمن الرحيم

الم نشرح لک صدرک               آيا ما سينه تورا گشاده نساختيم ؟

و وضعنا عنک وزرک                 و بر سنگين تو را از تو برنداشتيم ؟

الذی انقض ظهرک                  همان باری که سخت بر پشت تو سنگينی می کرد.

 و رفعنا لک ذکرک                   و آوازه تو را بلند ساختيم.

فان مع العسر يسرا                پس به يقين با هر سختی آسانی است.

 ان مع العسر يسرا                 مسلما با هر سختی آسانی است.

 فاذا فرغت فانصب                  پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به     مهم ديگر بپرداز
و الی ربک فارغب                   و به سوی پروردگارت توجه کن.

 

اين مطلب را قبلا هم گذاشته بودم.اما بعضی مطالب ارزش تکرار دارند.به خصوص که آن ف  در «فان» خيلی توجهم را به خود جلب کرده است. يک سری سوال می کند که اگر منصف باشم جوابم به همه آنها آری است.و آن عبارت آرامش بخش را صرفا به عنوان يک نتيجه منطقی بيان می کند.نه اينکه صرفا وعده وعيد بدهد.و برای تاکيد بازهم تکرار می کند :     مسلما با هر سختی آسانی است ....

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٥/٢
comment نظرات ()