حرف‌های بی‌مخاطب

اصلاحيه

با توجه به پيگيريهای به عمل آمده بيانيه ای که گفته می شد انجمن نخبگان دانشگاه صنعتی شريف آن را صادر کرده است از طرف اين انجمن صادر نشده است.

انجمن نخبگان دانشگاه صنعتی شريف هم تکذيبيه ای را برای خبرگزاری ايسنا ارسال کرده است که اميد است اين خبرگزاری به زودی اين تکذيبيه را در اخبار خود انعکاس دهد.

   + امیر حسام صلواتی ; ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/٢
comment نظرات ()

ساعت رسمی کشور

کسی علت تغيير نکردن ساعت رسمی کشور را می داند؟

من نفهميدم دليل اصلی اين کار چيست؟ اگر هدف به هم نخوردن برنامه زندگی مردم بود پس چرا از آن طرف ساعت کار ادارات و مدارس را يک ساعت جلو کشيدند؟ اين کار به اين معنی است که کماکان هدف استفاده بهينه از نور خورشيد را دارند پس چرا به جای اينکه کار راحت تر را بکنند- يعنی ساعت قراردادی را يک ساعت تغيير دهند- کار سخت تر را انتخاب کرده اند و ساعت کار را يک ساعت تغيير داده اند؟!

حالا اينکه همه جاهای مهم دنيا ساعتشان را عوض می کنند به ما چه اما اينکه فوتبال ها را بايد ساعت ۱۰ شب ببينيم ديگر خيلی ضد حال است! ضد حال تر اين است که اين ترم طوری درس گرفتم که زودتر از ۹ کلاس نداشته باشم صبح ها و به گمانم زين پس بايد کما فی السابق ۸ صبح سر کلاس باشم!

راستی با تاخير: آزادی گنجی واقعا مبارک.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱
comment نظرات ()

در رابطه با بيانيه انجمن نخبگان

گويا بيانيه ای منتشر شده است از طرف انجمن نخبگان دانشگاه شريف و  امضای بنده نيز پای آن نامه ديده می شود.

بدين وسيله من هر گونه امضای نامه يا بيانيه ای نظير بيانيه فوق الذکر را تکذيب می کنم. من امضاش نکردم.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱
comment نظرات ()

 

خيلی ها نميشناسندش اما آنهايی که می شناسند می دانند چه مرد نازنينی است(از اين می ترسم که اين است در آينده ای نه چندان دور به بود تبديل شود). حالا اين مرد نازننين... همان معلم دينی روزگار نوجوانی-آقای پيرانی را می گويم- ...

خودتان بخوانيد...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
comment نظرات ()