حرف‌های بی‌مخاطب

 

«چيز» های بسياری هستند که با گشودن دهان و زدن بعضی حرفها از دست می روند.

اما «چيز» های بسيار ديگری هم هستند که با بسته نگاه داشتن دهان و نزدن بعضی حرفها از دست می روند.

و مسلما واضح است که از دست رفته های من اين گونه هست و از دست رفتنی های من اين گونه خواهد بود...

 بسته نگاه داشتن دهان و نگفتن بعضی حرفها گاهی خيلی سخت است. اما شايد از آن سخت تر باز کردن دهان و گفتن بعضی حرفهاست.

حرفها...

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٧
comment نظرات ()

 

مطمئنم اگر يک روز ماه و خورشيد با هم شرط بندی کنند سر اينکه کدام می توانند آدمهای خواب بيشتری را روی زمين بشمارند؛  فردای روز آن خبر برتری غير منتظره خورشيد؛ موضوع صحبت ستاره ها خواهد بود...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٥
comment نظرات ()