حرف‌های بی‌مخاطب

يک سوال فوق العاده بی ربط!

ببينم به نظر شما اگر کسی بيايد ادعا کند می تواند بدون سر يک روز زنده باشد اين برای او مايه افتخار است يا مايه سرشکستگی!؟

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱٤
comment نظرات ()

Silent Warrior

لينک زير را ببينيد.متن يک آهنگ از گروه انيگماست.خوشم آمد.فکر نمی کردم متن آهنگهايشان هم خوب باشد!

Silent Warrior

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱٢
comment نظرات ()

حق و ناحق

در دانشکده برق يک بردی وجود دارد به نام خانه دوم و آن جايی است که هر دانشجويی هر چه دلش بخواهد می نويسد(به شرطی که قابل نمايش در انظار عموم باشد!).

اخيرا بحث جالبی مطرح شده است راجع به اينکه چگونه نمره ۲۰ گرفتن بعضی ها باعث له شدن عده ديگری می شود.ماجرا به اين صورت است که در يک کلاسی هميشه دانشجوی قوی هست و دانشجوی ضعيف.در دانشکده برق (يا شايد هر جای ديگر)اتفاقی که می افتد به اين صورت است که استاد با توجه به اين نکته ميان ترم متوسطی می گيرد (يا کوييزهای مداوم) و پيش می آيد که تعداد زيادی نمره خوب از استاد می گيرند و البته آن تعداد دانشجوی ضعيف جز اين عده نيستند(اين که می گويم دانشجوی ضعيف صرفا از لحاظ نمره منظورم است.قصد توهين ندارم).اين قضيه به مذاق  استاد شايد خوش نمی آيد يا به هر دليلی امتحانات بعدی را سخت تر می گيرد.نتيجه اين می شود که عده کمتری ۲۰ می گيرند اما تعدادشان کم نيست و امتحانات سخت تر و سخت تر می شود(البته هميشه هم اين گونه نيست.اما بعضی مواقع چرا).اما مستقل از آن عده ای که هميشه ۲۰ می شوند فشار فزاينده اين قضيه روی ديگر دانشجويان به خصوص عده ضعيف تر کلاس وارد می شود و به قول کسی که نگارنده مطلب بود له می شوند (تا در فضايش نباشيد نمی توانيد تصور حقيقی ای از واژه له داشته باشيد!).

البته همه اينها را نگارنده ننوشته بود و من برای اينکه فضا سازی کنم توضيح بيشتری دادم.نگارنده سوالی مطرح کرده بود که آيا در چنين وضعيتی آن عده که هميشه ۲۰ می شوند حق دارند ۲۰ بگيرند يا نه.که خوب اين بحث های زيادی به دنبال دارد.

حالا اين ته قضيه است.در حالت خفيف ترش می توان اين حالت را در نظر گرفت:

فرض کنيد امروز موعد تحويل دادن تمرن ها به استاد است.منتها عده زيادی ننوشته اند و می خواهند هماهنگ کنند کسی تمرين تحويل ندهد هفته ديگر تحويل بدهند.به نظر شما در اين بين آيا عده ای که تمارين را حل کرده اند حق دارند آنها را تحويل دهند؟!و آيا کسانی که حل نکرده اند حق دارند از اين افراد بخواهند که به خاطر آنها(به هر دليلی که ننوشته اند ولو دليلشان تنبلی بوده باشد!) تمارين خود را تحويل ندهد؟!

نظر شما چيست؟!

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱۱
comment نظرات ()

Link

لينک ثبت نام مجله Nature

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱۱
comment نظرات ()