حرف‌های بی‌مخاطب

The Leader

اصولا سيستم کاری من اين گونه بوده است که سعی می کردم از گذاشتن متن خارجی اعم از انگليسی عربی ترکی آلمانی فرانسه ايتاليايی و ... اجتناب کنم.اما اين يکی را شرمنده!نتوانستم جلوی خودم را بگيرم.آنچه در زير مشاهده می کنيد متن سه تا از آهنگهای کريس دی برگ است:The Leader,The Viosn,What About Me

که پشت سر هم هستند.سوای آهنگ زيبايی دارند(البته از ديد منی که موسيقی دان نيستم و صرفا روی سليقه شخصی قضاوت می کنم)متن بسيار قشنگی دارند.

توصيه می کنم گوش کنيد و لذت ببريد:

The Leader

I looked to the North, and I turned to the West,
For a sign, a light in the sky,
Oh the message is clear, that the time is near,
For a leader to come again;

A circle of stones on the head of a hill,
Tonight is where it will be,
In this desolate place, we all stand and wait,
For a leader to come again, yes a leader will come again;

For it is written, that a leader will be here,
And then a vision, left me blinded by the light,
And it started right in front of my eyes...


The Vision

And I saw a burning chariot,
And the four horsemen of the apocalypse,
Waiting on high,
And I heard the thunder rolling in,
And behold our leader on a pale horse riding in the sky;

And I saw this land a battlefield,
With a hundred thousand men,
Fighting hand to hand,
And I heard the sounds of victory,
And the rivers ran red with the blood of our enemies;

And I, I saw fire from the sky,
I saw fire, and I saw paradise, (paradise,)
Fire from the sun, I saw fire,
And I saw Alpha and Omega;

Fire, I saw fire,
And I saw paradise, (paradise,)
Fire, I saw fire;


What About Me?

I am left in the night, trembling with fear,
I have seen to the future, and the future is here,
Our leader will bring victory, but our land is in flames,
And as the final sounds of battle disappear, I had to say -

What about me, and you, and the ones that we love,
What about me, and you, and the ones that we love,
Well what about us?

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٢٩
comment نظرات ()

 

کسی چه می داند.شايد آن خودی که من با او نجوا می کنم همان خدايی باشد که تو با او راز و نياز می کنی.

مگر نه اينکه خدای تو از رگ گردن هم به آدمی نزديک تر است!؟

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/٢٧
comment نظرات ()