حرف‌های بی‌مخاطب

سيستمهايی که متغير با زمانند!

بعضی چيزها خيلی اعصاب خرد کن هستند!هر چقدر سعی می کنی با آنها مدارا کنی و صبوری پيشه نمايی انگار نه انگار!

شب داره کار می کنه عين بچه آدم و تو بعد از سه ماه حال می کنی.صبح که می آيی انگار نه انگار ديشب داشت درست کار می کرد! اين دفعه ايرادی دارد که حتی نمی توانی بفهمی کجاست!

بر هر چه سيستم متغير بر زمانه...صلوات!

   + امیر حسام صلواتی ; ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
comment نظرات ()