حرف‌های بی‌مخاطب

تعطيلی Orkut

Orkut هم تعطيل!دلم شوخت آخر تازه استفاده های مفيدی بريش پيدا کرده بودم.يعنی اوايل هيچ استفاده ای جز آمار در آوردن پيدا نکرده بودم اين اواخر ديدم اين Group هايش هم بد چيزی نيست.اما خوب تعطيل ديگه!

نمی خواهم راجع به اين بنويسم که اينکه تعطيل شده خوب بود يا نه!

می خواهم راجع به کارهايی بنويسم که در راستای مبارزه با اين تعطيلی يشنهاد شده است که اميدواری زيادی بين افراد هست ه بتوانند تعطيلی را بردارند چرا که در مسئله خليج فارس هم کارشان جواب داد.من هم اين اميد را دارم اما بحث من بر سر نوع کاری است که می گويند انجام دهند.همه کارهايی که من ديدم به نوعی مربوط به تحريم يا اذيت کردن ISP مربوطه است.اما اين وسط شما خودتان را جای ISP بگذاريدواز قوه قضاييه می آيند می گويند آقا فيلتر چرا نداريد؟!اينقدر جريمه!Orkut چرا بازه؟!اين قدر جريمه!همين ParsOniline که اينقدر منفور شده است اين روزها.مگر مريض است خرج اضافه بگذارد روی دست خودش بيايد فيلتر کند؟!اما وقتی مجبورش می کنند تقصير اين نيست که!خواهشا برايم از اين نگوييد که مقاومت کند و تا مرز تعطيلی پيش برود ولی مثلا Orkut را نبندد!اگر همچين حرفی می زنيد خودتان فکر کنيد ببينيد حاضر بوديد اينکار را بکنيد يا نه!

اينکه تومار امضا شود مثلا عليه اين کارهای قوه قضاييه يا مثلا وبلاگ نويس ها يک اعتراض هماهنگی بکنند يا از اين سبک کارها به نظرم بد نيست.يعنی با نفس اعتراض مخالف نيستم.اما اينکه اين وسط به چه کسی اعتراض شود هم مهم است نه؟!

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
comment نظرات ()

کف!

من کف کردم!

اين جی-ميل (که خيلی توپه اگر نداريد ابتياع کنيد!)  يک سری اسپانسرد لينک داره کنارش!اولين لينک صفحه من ايرانويل بود!!!!!!!!!

اگه اين همون ايرانويل پالايشگاه های نفت آبادان و تهران باشه فکر کنم تنها کاری که نکرده اينه که روی فضا پيماهای ناسا تبليغ چاپ کنه برای مريخيها!(لازم به ذکر است به نظر من اينکه زياد تبليغ کنه اصلا کار بدی نيست!)

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٢٠
comment نظرات ()