حرف‌های بی‌مخاطب

 

 

 

امير حسام صلواتی

 

 

امير حسام صلواتی

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢۱
comment نظرات ()

بيخود فکر بد نکنيد لطفا!

با اينکه می دانم از حرفی که می زينم هزار و يک جور فکر بد می کنيد و با خود می گوييد واه واه عجب آدمی انگار از دماغ فيل افتاده و غيره وذلک اما می گويم هر چه هم خواستيد فکر کنيد.با عرض پوزش فاشيستی برخوردميکنم!

 

يک جای کار می لنگد.يا من در يک زمان عوضی متولد شدم يا دريک مکان اشتباه.اصلا اينکه آيا تولد من درست بوده يا نه هم جای سوال دارد!

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/۱٦
comment نظرات ()