حرف‌های بی‌مخاطب

تمام سپاس از آن او

تمام سپاس از آن او

که غير از او هيچ کس را صدا نمی کنم.

گيرم که ديگران را صدا می کردم؛پاسخم را نمی دادند.

 

تمام سپاس از آن او

که دلم به هيچ کس جز او  خوش نيست.

گيرم که به ديگران دل خوش می کردم؛

نا اميدم می کردند

 

تمام سپاس از  آن او

که کارهايم را خودش رو به راه می کند

و پيش اش عزيزم

گيرم که امور را وا می گذاشتم به اين مردم؛

خوارم می کردند.

 

 

تمام سپاس از آن او

که به من نيازی نداشت ولی گفت:

دوستت دارم.

 

تمام سپاس از آن او

که جوری با من صبوری می کند

که انگار هيچ کار سياهی نکرده ام

 

پروردگار من؛

بهترين من است

بهترين چيزی که می شناسم

شايسته ترين کس

برای سپاس.

 

                                                                      از دعای ابوحمزه ثمالی

 

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٦
comment نظرات ()

تغيير آدرس

آدرس سايت عکسهای من عوض شده از اين به بعد اينجاست.ديگه کامنت هممی تونيد بديد:

عکسهای بی مخاطب

در ضمن فردا هم يک ماه گرفتگی هست ساعت ۱ شب شروع ميشه.بريد تماشا کنيد.

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٦
comment نظرات ()

اسلام و ما

چند شب پيش داشتم با يکی از اهالی ينگه دنيا چت می کردم.ماجرا از وقتی شروع شد که از من پرسيد اين روز شنبه ای تو خونه نشستی داری چيکار می کنی؟!من بعد از کلی فکر کردن يايدم افتاد که ای بابا شنبه اونا تعطيله!براش توضيح دادم که اينجا ما جمعه ها تطعيليم.تعجب کرد.پرسيد اونجا هميشه اينجوريه؟!گفتم از هزار سال پيش به اين طرف آره.علتشو پرسيد گفتم توی همه ممالک اسلامی اينجوری.بعد از اينکه يه کم فکر کرد پرسيد به چه دينی عقيده داری(من فکر می کردم اينا از اين سوالها نمی کنن!)

گفتم اسلام.پرسيد اسلام چيه!فکر کردم شوخی می کنه.اما  جدی پرسيده بود.براش توضيح دادم که آره دين آخره و بعد از مسيحيت اومده و پيامبرمون اينه و اصولش ايناست و ... .

قسمت دردناک قضيه اينجا بود که من وقتی ديدم نمی دونه اسلام چيه خواستم براش مثلا مثال بزنم کشوری رو که مردمش مسلمونن و اونم بشناسه.خواستم بگم ايران يادم اومد  نمی دونست ايران کجاست.گفتم بگم کجا آخه؟!عراق ؟افغانستان؟عربستان؟!کجا رو مثال بزنم براش که بفهمه!خيلی ناراحت شدم.

کلا بی خيال مثال شدم.فقط خدا خدا می کردم نپرسه بن لادن هم مسلمونه يا نه!

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٢
comment نظرات ()

علی پروين

با اينکه من از اين آدم خوشم نمياد اما بايد پشتکارش را ستود.با اينکه با آن وضعيت در پرسپوليس با او برخورد شد باز هم دلسرد نشده است.يک تيم دسته سومی ايجاد کرده است تا باز به ليگ برتر بيايد.

اين همه پشتکار و اميد واقعا ستودنی است.

   + امیر حسام صلواتی ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٠
comment نظرات ()