حرف‌های بی‌مخاطب

نظريه!

بهترين راه برای اينکه زير پای ديگران لگد نشوی اين است که روی کولشان سوار گردی.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٦
comment نظرات ()

تبريک تولد

ديروز تولد يکی از دوستان و فاميل بود.قول داده بودم براش اينجا يک جشن تولد کوچک بگيرم.شرمنده ام که يک روز دير شد.پرشين بلاگ ديروز اذيت می کرد.
خوب فاطمه جان تولدت مبارک.
راستی عليرضا جون تولد تو هم پيشاپيش مبارک.


   + امیر حسام صلواتی ; ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۳
comment نظرات ()

تمدن

يک چيزی بگ.يم خيلی کوتاه در جواب همه آنهايی که فکر می کنند اگر هر کشوری مثلا آمريکا به ايران حمله کند اوضاع يک دفعه گل و بلبل می شود:
دوست من تمدن يک شی وارداتی نيست که آن را بخری . بعد ادعای متمدن بودن بکنی.تمدن حتی به داشتن ماشين و کارخانه و لباس خوب و تلويزيون و موبايل و ... نيست.اینها همه مظاهر تمدن هستند اما هیچ یک تمدن و تمدن ساز نیستند.تمدن اين است که خلاقیت داشته باشی.تولید کننده باشی. نه اينکه صرفا يک مصرف کننده مظاهر تمدنباشی.
تمدن مستقیما به طرز فکر تو وابسته است نه به ماشين زير پايت و نه به مارک گوشی تلفن همراهت.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٢
comment نظرات ()